CE Belgelendirme Test ve Raporlama

Herhangi bir ürün üzerinde bulunan CE markası, üreticinin AB sağlık, güvenlik ve çevre düzenlemelerini dikkate alarak üretimi gerçekleştirdiğini gösterir.

AB ilgili yönetmelikleri (23 direktif) kapsamına giren ürünler için CE Markalaması yasal bir zorunluluktur.
Bu ürünlerin CE Markalaması yapılmadan pazara arz edilmesi suçtur.

CE belgesi almak için aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

• CE Eğitimi, zorunlu şartlara uygunluk değerlendirmesi
• Test ve kontrol hizmetleri
• Risk analizlerinin yapılması
• Teknik dosya hazırlama
• Kullanım kılavuzu inceleme &hazırlama
• Harmonize standartlara uyum
• Uygunluk Beyannamesi Hazırlama
• Yetkili kurumlara test ve incelemelerin yaptırılması
• İç üretim kontrolleri ve kalite yönetim sistemlerinin kurulumu
• CE belgesinin yayınlanması

Menü