GS1 BARKOD BAŞVURU HİZMETİMİZ

Ticari ürünlerin, yerlerin, taşıma birimlerinin ve demirbaşların standart olarak tanımlanmasını ve bilgi sistemlerine otomatik olarak aktarılmasını sağlayan, barkod teknolojileri temelli küresel veri ve uygulama standartlarıdır.

GS1 Barkod Sistemi (eski adıyla EAN-UCC Sistemi) GS1 Sisteminin bileşenlerinden biridir.

Mahir Kalite olarak Barkod başvuru dosyası hazırlanmasından Barkod Numarası alınıncaya kadar bütün süreçleri yönetmekteyiz.

Menü