ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

Bu standart özetle kuruluşlarda müşteri memnuniyeti için şikayetlerin ele alınması için kılavuzluk bilgilerini kapsar.
Müşteriler memnun olmadığında bunların şikayetleri de dahil olmak üzere müşteri geri bildiriminin, teşvik edilmesi, müşteri sadakatini ve onayını sürdürmek veya arttırmak için fırsatlar sunabilir ve yerel ve uluslar arası rekabet gücünü arttırabilir.

Bu standardın uygulanması aşağıdakileri sağlar:

• Şikâyetçiye açık ve sorumlu bir şikâyetleri ele alma prosesine erişme imkânını sağlayabilir.
• Kuruluşun, şikâyetleri tutarlı, sistematik ve sorumlu bir şekilde şikâyetçiyi ve kuruluşu tatmin edecek tarzda çözme kabiliyetini arttırabilir,
• Kuruluşun eğilimleri, tanımlama ve şikâyetlerin sebeplerini ortadan kaldırma kabiliyetini arttırabilir ve kuruluşun çalışmalarını iyileştirebilir,
• Kuruluşa şikâyetlerin çözülmesi ve personeli müşteri ile çalışmadaki yeteneklerini iyileştirme konusunda teşvik edilmesi için müşteri odaklı bir yaklaşım geliştirmede yardım edebilir,
• Şikâyetleri ele alma proseslerini, şikâyetlerin çözümünü ve yapılan proses iyileştirmelerini sürekli gözden geçirme ve analiz etme için temel sağlayabilir.

ISO 10002 konusunda aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız

• ISO 10002 Standart eğitimi
• Doküman gözden geçirme
• Denetim öncesi hazırlıkların gözden geçirilmesi
• ISO 10002 Belgesi alınıncaya kadar geçen süreçlerin takip edilmesi

Menü