ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 Standardı, kuruluşların; politika ve amaçlarını tespit edebilmelerini mümkün kılmak amacıyla mevzuatta koşulan şartlarla, önemli çevre etkilerini dikkate alarak, bir çevre yönetim sistemi için gerekli şartların belirlenmesidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı kuruluşların kontrol altında tutabildikleri ve/veya etkileyebildikleri çevre boyutlarını kapsar.

ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi konusunda aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız

• ISO 14001 Standart eğitimi
• İç denetçi eğitimi
• Doküman gözden geçirme
• Doküman hazırlama
• Risk analizi
• Çevre mevzuatı inceleme
• Hazırlanan dokümanların uygulanması ve kayıtların hazırlanması
• Denetim öncesi hazırlıkların gözden geçirilmesi
• ISO 14001 Belgesi alınıncaya kadar geçen süreçlerin takip edilmesi

Menü