ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 27001 Bilgi güvenliği yönetim sistemi, kurumunuzdaki tüm bilgi varlıklarının değerlendirilmesi ve bu varlıkların sahip oldukları zayıflıkları ve karşı karşıya oldukları tehditleri göz önüne alan bir risk analizi yapılmasını ve yönetim sistemi modeli tanımlanmasını gerektirir.

Risk yönetimi, politika oluşturma, güvenlik prosedürlerinin hazırlanması ve uygun kontrollerin seçilerek uygulanması aşamalarında uzman desteği ve danışmanlık almaları faydalı olacaktır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurmanın yararları

• Başta tedarikçileri olmak üzere, bilgileri korunacağından ilgili tarafların güvenini kazanır.
• Bilgiyi bir sistem sayesinde korur, tesadüfe bırakmaz.
• Müşterileri değerlendirirse, rakiplerine göre daha iyi değerlendirilir.
• Çalışanların motivasyonunu arttırır.
• Yasal takipleri önler
• Yüksek prestij sağlar

ISO 27001 standardı için gerekli olan aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

• ISO 27001 Standart eğitimi
• İç denetçilik eğitimi
• Doküman gözden geçirme
• Doküman hazırlama
• Hazırlanan dokümanların uygulanması ve kayıtların hazırlanması
• Denetim öncesi hazırlıkların gözden geçirilmesi
• ISO 27001 Belgesi alınıncaya kadar geçen süreçlerin takip edilmesi

Menü