ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

ISO 9001 Sektörden bağımsız olarak her tür kuruluşu kapsamı içine alan, üretim ve hizmette tutarlı bir çizgiye sahip olabilmek için gerekli yöntemlerin tanımlandığı bir yönetim modelidir.

Firmanın organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satınalmadan satışa kadar pek çok noktada kalite yönetim sistem şartlarını belirler.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulması için aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

  • ISO 9001 Standart ve İç Denetçi eğitimi
  • Doküman gözden geçirme
  • Doküman hazırlama
  • Uygulama hizmetleri
  • Kuruluş İçi Denetimler
  • Denetim öncesi hazırlıkların gözden geçirilmesi
  • Sürekli İyileştirme
  • ISO 9001 Belgesi Alınıncaya kadar geçen süreçlerin takip edilmesi
Menü