TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE RAPORLANMASI

• İşyerlerinin Topraklama ölçümü kanuni bir zorunluluktur.
• Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için; – Topraklamalara ilişkin dirençlerin yılda bir mutlaka muayene ve ölçülmesi; bu ölçümlerin raporlanması kanuni mecburiyettir.
• Bu kapsamda konusundan uzman teknik personelimiz tarafından tesisinizin topraklama ölçümleri yapılır,
• EMO dan yetkili mühendis onaylı topraklama raporu düzenlenir.

Menü