TSE / TSE K TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TSE /TSE K Ürün Belgesi nedir;

Firmaların ürünlerinin ilgili Türk Standartlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve ürün üzerinde TSE / TSE K markası kullanılmasını sağlayan, geçerlilik süresi bir yıl  olan belgedir.

TSE /TSE K Ürün Belgesi konusunda aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız

• TSE belgelendirme çalışmalarınızda, ilgili ürün/hizmet TSE standart veya kriterlerinin tespit edilmesi
• Çalışanlarla ilgili dokümantasyon hazırlığı ve değerlendirmesi, eğitim ve sertifikalandırma çalışmalarının yapılması,
• Ürün / hizmet sunumu için dokümantasyonların hazırlanması ve uygulamaya alınması
• İlgili standarda göre altyapı uygunluk değerlendirmesi
• TSE Denetimi öncesi hazırlıkların gözden geçirilmesi
• TSE / TSE K Belgesi alınıncaya kadar geçen süreçlerin takip edilmesi

Menü