ELEKTRİK İÇ TESİSAT ÖLÇÜMLERİ VE RAPORLANMASI

Tüm tesis ve işletmelerde elektrik iç tesisatının kontrolü ve elektrik tesisat uygunluk belgesi, zorunlu hale getirilmiştir.

Elektrik tesisatın kontrolü, dinamik yük yapısı içerisinde tehlike teşkil edebilecek, sorunlu veya eksik tesisin tespiti açısından önemlidir.

Mahir Kalite Danışmanlık Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre yetkili uzman kadrosu ile ölçüm ve incelemeleri gerçekleştirmekte ve raporlarını hazırlamaktadır.

Menü