ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMİ

ISO 45001 standardı, işyerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek uygulamaların sistematik olarak kontrol altında tutulmasını öngören bir yönetim modelidir.  Genel anlamda iş güvenliği kavramı çalışanların, işletmenin ve üretimin her türlü tehlike ve zarardan korunmasını içermektedir.

İşletmede OHSAS 18001 sistemi kurulması ile tüm yasal mevzuat şartlarına uyum sağlanması için gerekli dokümanlar hazırlanmakta ayrıca ulusal ve uluslararası alanlarda geçerli iş güvenliği yönetim sistemi belgesi alınmaktadır.

ISO 45001 standardı için gerekli olan aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

• ISO 45001 Standart eğitimi
• İç denetçilik eğitimi
• Doküman gözden geçirme
• Doküman hazırlama
• Risk analizi
• Hazırlanan dokümanların uygulanması ve kayıtların hazırlanması
• Denetim öncesi hazırlıkların gözden geçirilmesi
• ISO 45001 Belgesi alınıncaya kadar geçen süreçlerin takip edilmesi

Menü