TSE – HYB HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

TSE HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi Nedir,

Tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu gösteren belgelendirme türüdür.

Hizmet Yeterlilik Belgesinin Müşteriye Sağladığı Yararlar

• Verilen hizmetin kalitesi artar. Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar.
• Hizmet veren kuruluşun müşteri sayısının artmasını sağlar.
• Ürün ile ilgili satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlar.
• Kuruluşun söz konusu hizmet için alt yapısının tam olduğunu garanti eder.
• Hizmetin belirli bir süre içerisinde ve belirli kurallara uygun olarak verilmesini sağlar.
• Bazı sektörlerde (asansör ) TSE HYB belgesi alınması mecburidir.

TSE /TSE K Ürün Belgesi konusunda aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız

• TSE belgelendirmeyle ilgili hizmet TSE standart veya kriterlerinin tespit edilmesi
• Eğitim ve sertifikalandırma çalışmalarının yapılması,
• Hizmet sunumu için dokümantasyonların hazırlanması ve uygulamaya alınması
• İlgili standarda göre altyapı uygunluk değerlendirmesi
• TSE Denetimi öncesi hazırlıkların gözden geçirilmesi
• TSE HYB Belgesi alınıncaya kadar geçen süreçlerin takip edilmesi

Menü