SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Üretici veya ithalatçılar, listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine ekli listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte yetkili servis istasyonunu, yeterli teknik kadroya sahip şekilde kurmak zorundadır.

Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi: Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince üretici veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım ve onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi ifade eder.

Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi almak için öncelikle TSE belgesi alınması gerekmektedir.

Menü