HELAL GIDA BELGESİ

Helal gıda, İslam Fıkhında yenilip içilmesine izin verilmiş gıdaları belirtir.
Helal gıda sertifikası, bazı standartlar için verilen bir belgedir.

Gerek ürünün üretim aşamalarında, gerekse ürün bileşiminde yer alan bütün unsurlarda, gerekse ürün bileşimindeki her bir unsurun üründe bir araya gelmesiyle oluşabilecek etkilerinde İslami kriterlere uygun vasıfları taşıması  gerekmektedir.

Helal Belgesinin Alınmasıyla İlgili olarak;

• Ürün gruplandırmalarının yapılması
• Belgelendirme kuruluşunun tespit edilmesi
• Helal Belgesi alınıncaya kadar geçen süreçlerin takip edilmesi

Menü